Revista care te menține sănătos

Medicină generală

Boli pentru care se poate cere pensionarea pe caz de boală

Elena Dobre; Surse: cnpp.ro, lege5.ro
7 martie 2024
Share
Boli pentru care se poate cere pensionarea pe caz de boală

Majoritatea persoanelor ajung să se pensioneze pentru că au atins vârsta necesară şi îndeplinesc condiţiile de pensionare. În România, femeile se pensionează la vârsta de 61 de ani și 9 luni, dar Guvernul a anunțat că această vârstă va crește progresiv până la 63 de ani până în ianuarie 2030. Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani. Cu toate acestea, există circumstanțe în care românii pot ieși la pensie mai devreme: câteva boli pentru pensionare pe caz de boală, în funcție de gradul de severitate și în urma unei evaluări medicale.

Rezervă online şi ridică din cea mai apropiată farmacie Catena suplimentul alimentar Benesio MaxiTonic. Contribuie la revigorarea şi tonifierea organismului şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii. Conţine o combinaţie unică de 24 de ingrediente active.

Ce reprezintă pensionarea pe caz de boală?

Pensionarea pe caz de boală reprezintă încheierea carierei profesionale din motive legate de sănătate. Mai exact, în caz de pensionare pe caz de boală, vorbim de boli care îi limitează sau îi anulează persoanei respective capacitatea de a munci. Este o măsură de protecție socială destinată să ofere sprijin financiar și securitate persoanelor care nu mai pot lucra din cauza problemelor de sănătate.

În unele situații, pensionarea pe caz de boală devine ultima soluție pentru cei care se confruntă cu boli grave. Pensia de invaliditate sau boală poate fi acordată în cazul mai multor boli care reduc cel puțin jumătate din capacitatea de muncă a unei persoane.

Rezervă online şi ridică din cea mai apropiată farmacie Catena suplimentul alimentar Tonico Forte. Susține activitatea sistemului nervos și buna funcționare a organismului. Conţine 4 aminoacizi (arginina, fosfoserina, glutamina, asparagina) şi vitamina B12.

Vechimea minimă pentru pensionare pe caz de boală

În general, pentru a fi pensionată pentru diverse boli, persoana respectivă trebuie să fi cotizat la stat timp de cel puțin 15 ani. Cotizaţia se referă atât la contribuția la pensie, cât și contribuția la asigurările sociale de sănătate. În cazul persoanelor care nu îndeplinesc criteriul legat de vechimea minimă de 15 ani, fiecare caz este evaluat individual pentru a se decide dacă solicitantul primește remunerația și, eventual, se stabilește valoarea acesteia.

Care este procedura de pensionare pe caz de boală în România?

Pentru a solicita pensionarea pe caz de boală, primul pas necesar este să înaintați o cerere către Casa Județeană de Pensii sau Casa Națională de Pensii. Această cerere trebuie însoțită de o serie de documente care să confirme starea dumneavoastră medicală. Ulterior, autoritățile vor institui o comisie cu rolul de a verifica autenticitatea și suficiența documentelor prezentate. Comisia decide dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru a fi pensionat pe caz de boală.

pensionarea pe caz de boală, boli pentru pensionare pe caz de boală, boli, pensionare,

Acte necesare la dosarul „de boli“ pentru pensionare pe caz de boală

Pentru dosarul de pensionare pe caz de boală, sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere pentru înscrierea la pensia de invaliditate;
 • Carnetul de muncă în original și copie;
 • Carnetul de muncă pentru membrii CAP în original și copie;
 • Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori în original și copie;
 • Actele prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • Cartea de identitate, certificatul de naștere și de căsătorie în original și copie;
 • Livretul militar în original și copie;
 • Diploma de absolvire a învățământului universitar în original și copie, împreună cu adeverința eliberată de instituția de învățământ superior, din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor și confirmarea faptului că acestea au fost urmate la zi;
 • Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;
 • Adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale, în original;
 • Procură specială pentru mandatar în original și copie;
 • Decizia medicală asupra capacității de muncă în original;
 • Adeverință din care să rezulte data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă.

Lista cu boli pentru pensionare pe caz de boală

Iată care sunt principalele boli pentru pensionare pe caz de boală, care pot determina pierderea capacității de muncă:

 • Schizofrenie. Este important să se sublinieze că evaluarea gradului de invaliditate pentru aceste tipuri de boli este de competența exclusivă a medicului expert al asigurărilor sociale.
 • SIDA. Persoanele diagnosticate cu sindromul imunodeficienței (SIDA) pot avea dreptul la pensie de handicap în conformitate cu stagiul de cotizare realizat în condițiile legii, conform prevederilor legale din anul 2020.
 • Boli neoplazice. Persoanele diagnosticate cu cancer pot beneficia de concediu medical plătit timp de un an și jumătate. În cazul în care boala continuă să progreseze în ciuda tratamentelor medicale și capacitatea de muncă este afectată total sau parțial, aceștia pot solicita pensie de handicap la Casa de Pensii.
 • Accidente de muncă și boli profesionale. Elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale survenite în timpul practicii profesionale au dreptul la pensie de invaliditate. De asemenea, persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă în urma evenimentelor din decembrie 1989 au dreptul la pensie de invaliditate în anumite condiții.

Cu toate că procesul de obținere a pensiei de invaliditate implică o serie de documente și evaluări medicale riguroase, este esențial să fie acordată atenția și sprijinul necesar celor care se confruntă cu astfel de boli pentru pensionare pe caz de boală. Este important să se conștientizeze că această măsură oferă un suport financiar și social vital pentru cei în nevoie și contribuie la asigurarea unui nivel minim de trai și îngrijire pentru persoanele afectate de boli cronice sau invalidante.

Menține-te
sănătos
în fiecare lună

Utilizăm datele tale în scopul corespondenței și pentru comunicări comerciale. Pentru a citi mai multe informații apasă aici.